Beiaard spelen

Op Koningsdag zal vanaf 12:00u in Son en Breugel beiaardspelen te horen zijn met bekende populaire muziek van de beiaardspecialist Thuur Lotstra.