Post voor het Paleis

Stuurt u een brief aan het Paleis?

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) roept landelijk ouderen op om voor Koningsdag brieven te schrijven aan de Koning.

Over ervaringen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar waarin we te maken kregen met een pandemie.

Meer informatie vind u in dit persbericht:

Doet u ook mee? Klik hieronder.